קרנות אלטרנטיביותDany Saad
00:00 / 09:53

קרנות אלטרנטיביות

שלום חברים זה שוב אני דני סעד,

ומה פודקאסט שלי היום יעסוק ב קרנות אלטרנטיביות ואני אעשה כמו שאני עושה בדרך כלל אני ארצה גם לפרוט את המושגים להסביר את המושגים חלקכם מכירים חלקכם לא אני מעדיף לעשות את זה הכי פשוט גם לפרוט את המושגים וגם להבין אותם בשני  היבטים טכניים רוצה לומר המשפטיים והיבטים המסחריים אז קודם כל בוא נבין מה זה קרן אלטרנטיבית שאנחנו אומרים  קרן אלטרנטיבית כמובן אנחנו מתכוונים להשקעות אלטרנטיביות השקעות אלטרנטיביות זה השקעות שאינן סחירות! בדרך כלל קרנות של השקעות שהן לא סחירות הולכות בדרך כלל לנדלן או ההלוואות עבור מיזמי נדלן אלו הן  הקרנות האלטרנטיביות הנפוצות, אנחנו נדבר היום על הנפוץ והנכון. 

ישנן שני סוגים יש קרנות אלטרנטיביות עם תשקיף שהולכות עם ורוכשות במיזמים כאלו ואחרים והקרנות כאלה עם תשקיף אפשר להכניס להן כמה משקיעים שרוצים  באיזה סכומים שרוצים הם לא מוגבלים!  ויש סוג של קרנות אלטרנטיביות שהן ללא תשקיף קרנות מסוג זה  יש עליהן רגולציה מאוד מוקפדת.. חל עליהן חוק שנקרא "חוק הניצעים" אנחנו לא נדון בחוק הניצעים בפוסט הזה יש לי פודקאסט ספציפי על הנושא הזה זה נושא רחב מעניין שיש בו ניואנסים שצריכים להבין מה זה ניצע? מה זה משקיע כשיר? מה החוק אומר? מה המגבלות? על מי הוא מגן? זה פודקאסט אחר בפני עצמו. אבל יש קרן ללא תשקיף כפי שאמרתי שהיא עד  35 ניצעים. מי מכיר אחלה מי שלא? להאזין לפודקאסט שלי על הסוגייה הזו.

 

בקרן אלטרנטיבית יש בדרך כלל התאגדות נפוצה, אם אנחנו הולכים על קרן אלטרנטיבית שלושים וחמישה ניצעים ההתאגדות הנפוצה היא מה שנקרא "שותפות מוגבלת" ואני רוצה להסביר קצת יותר לעומק נגעתי בזה בפודקאסטים מסוימים אבל אני רוצה להסביר את זה קצת יותר לעומק גם בהיבט הטכני של זה וגם בהיבט המסחרי של זה מה זה שותפות מוגבלת ואיך היא עובדת בדיוק? אז שותפות מוגבלת היא קודם כל שותפות שכל השותפים נרשמים ברשם השותפויות כמו שיש רשם המשכונות יש רשם השותפויות כל השותפים נרשמים לפי שווים בחלקם היחסי ברשם השותפויות אני אתן דוגמה עם הקרן מגייסת לדוגמה 100 שקלים זה ההון מגוייס אז כל שותף להביא לדוגמה עשרה שקלים אז הוא 10% הוא  נרשם ברשם השותפויות בעלות בשווי היחסי שלו 10% בקרן .

אז בשותפות מוגבלת כולם נרשמים ברשם השותפויות ויש שני סוגים של שותפים" יש "שותף מוגבל" מה שנקרא "המשקיע" בדרך כלל בא המשקיע הוא שם את כספו.. הוא שותף פסיבי מה שנקרא "שותף מוגבל" במה הוא מוגבל? הוא מוגבל בשני היבטים  ההיבט הראשון: הוא מוגבל בגובה ההשקעה שלו אם הוא השקיע עשרה שקלים בתוך פול (קבוצה) של 100 שקלים הוא 10% מהקרן, לדוגמה אז הוא חשוף אך ורק לאותן עשרה שקלים שהוא השקיע, אם חלילה היה איזה בעיה הוא חשוף רק לחלק היחסי שלו ואיננו  חשוף לכל ה- 100 שקלים אז זה אותו דבר גם לפי הרווח לפי הרווח  היחסי שהוא יחסי גם לפי גובה החשיפה שלו. היבט השני: והוא מוגבל ביכולת לקבל החלטות בקרן. הוא שותף מוגבל משמע איננו יכול להחליט החלטות בחברה הוא בהתאגדות או בקרן.

 

איזה החלטות יש להחליט? מתי למכור את הנדל"ן הזה? האם להשביח אותו? מתי לממש? ממש החלטות מאוד מאוד חשובות השותף המוגבל אינו מנהל הוא לא מחליט הוא רק  מחזיק מניית רווח ללא זכות הצבעה. נהנה רק מהרווחים וחשוף בהתאם.

ויש את השותף השני שהוא מה שנקרא "השותף המנהל" השותף המנהל בדרך כלל הוא או היזם עצמו.. או חברת ההשקעות שמשווקת את אותה השקעה שיש לה עניין כלכלי בעסקה זו והיא מושקעת באותה הקרן עם המשקיעים היא בדרך כלל 10% מהקבוצה  מה שנקרא "בעלת עניין" וגם מושקעת בקרן זו ויש פה זהות אינטרסים בין המשקיעים המוגבלים לבין חברת השקעות מה שנקרא "השותף המנהל" הם ביחד בפול (באותה קבוצה) זהות אינטרסים כי הם מושקעים באותה השקעה השוני ביניהם כמובן כפי שהבנתם אחד מחליט ואחד לא מחליט

 

עכשיו לשותפות כזאתי בדרך כלל.. לא תמיד.. יש את התאגדות הנפוצה ועל זה  אנחנו נדבר היום על הנפוץ!  ועל הנכון! אז הנפוצה ביותר זו שותפות מוגבלת והנכון זה להוסיף לה מנגנון הגנה אני רוצה שישימו לב איזה מנגנון הגנה אני רוצה שישימו לב שהיה באותה קרן המנגנון הגנה בדרך כלל שנפוצו הנכון הוא שיהיה נאמן חיצוני שהמשקיעים המוגבלים קרי, השותפים המוגבלים המשקיעים עצמם שכרו את שירותיו טרם הקמת הקרן והוא רשם את חלקם היחסי בשותפות מוגבלת ושם יש "כתב הוראות לנאמן" שנאמר שבמקרה של "default" = כשל , קשל יכול להיות באלפי צורות יכול להיות כשל בדומת שהשותף המנהל חדל מלהתקיים או חלילה קרה לו משהו? או שעשה משהו שאיננו חוקי? או כשל שוק כלשהו ?

 

‏בהינתן וקרה כשל כלשהו.. והשותפים מוגבלים אינם יכולים להחליט החלטות.. אם במקרה של כשל כזה מפעילים את "מנגנון הנאמנות" מנגנון הנאמנות מה עושה? הנאמן מזמין את כל השותפים המוגבלים ועושים הצבעה במקרה של הסכמה של רוב משקיעי הקרן  לפעמים זה ברוב של 51%  או 75% ברוב מסוים שנקבע מראש!  כל אותם שותפים מוגבלים עושים הצבעה ואז הם ממנים שותף מנהל חדש במקום אותו שותף שכביכול היה לו כשל כלשהו.

אוקיי, המנגנון מופעל אם וכאשר יש כשל מסוים... נקבע מראש מהו הנוהל של כשל.. אז השותפים המוגבלים פונים לנאמן והוא מזמין את המשקיעים לעשות הצבעה וממנים  חברת ניהול אחרת או שותף מנהל אחר או חברת השקעות אחרת או גורם אחר שינהל עבורם את ההשקעה אז זה היה בהיבט הטכני.

בהיבט המסחרי שלו הנפוץ והנכון הוא שהקרן תהיה מבוססת על עמלות הצלחה.

 

מה זה עמלת הצלחה? בדרך כלל השיטה הנפוצה והנכונה היא לקבוע  Preferred Interest = "ריבית מועדפת"  ובמקרה של חלוקת תשואה עודפת מעל אותו  Preferred Interest מזכה את השותף ומנהל בעמלות הצלחה.

אני אסביר למה אני מתכוונן?  קודם כל Preferred Interest זה למעשה תיעדוף של המשקיעים בחלוקת התשואות.  משקיעים מוגבלים היותו והם המוגבלים.. היזם בא ואומר אני נותן לכם Preferred Interest ואני אסביר, בואו ניתן דוגמא זה כמובן לצורך הדוגמה בלבד וזה לא המלצה לשום השקעה כלשהי זה רק בהיבט הלימודי בלבד, בוא נאמר שאנחנו מדברים על השקעה צפויה לעשות תשואה של  10% בשנה (אני אוהב להשתמש במספרים עגולים כדי שנבין והכל יהיה פשוט)  אז כמנהל הקרן או חברת ההשקעות או השותף המנהל שזה כולם אותו דבר.. זה אומר אני נותן לשותפים  המוגבלים Preferred Interest של 7% בשנה, זאת אומרת השותף המנהל מעריך שהשקעה  יכולה לייצר תשואה של 10% בשנה אז הוא נותן למשקיע Preferred Interest של 7% דהיינו, נותנים למשקיעים תיעדוף של 7% עד 7% תשואה בשנה השותף המנהל לא זכאי לעמלת הצלחה! 

עמלת הצלחה תחולק למנהל רק בהינתן והנכס עשה תשואה עודפת מעל אותו Preferred Interest כל תשואה עודפת (מעל 7% בשנה) השותף המנהל מקבל עמלת הצלחה.

עכשיו, עכשיו כמה מקבל? זה כבר מסחרי לגמרי ...דהינו כל קרן קובעת לעצמה מראש את הפרפרד וכמה תגזור עמלת הצלחה?  מתוך אותה תשואה עודפת (מעל הפרפרד).

יש קרנות שאומרות לדוגמה אם הנכס עושה נחזור לאותה דוגמה עושה 10% תשואה בשנה Preferred Interest זה 7% אז התשואה העודפת היא 3%.

ישנן קרנות שעושות עמלות הצלחה בדמות 50\50 דהיינו לוקחים את התשואה העודפת (במקרה זה ) 3% ברכיב זה מתחלקים 50\50 דהינו  1.5% + 7% =8.5% תשואה למשקיע אחרי עמלת ההצלחה.

השותף המנהל מקבל עמלת הצלחה של 1.5% (שזה "ספלייט" מהתשואה העודפת) השותף המנהל והשותפים המוגבלים מתחלקים חצי-חצי,מקבל אחוז וחצי עמלת הצלחה השותפים המוגבלים מקבלים מעבר Preferred Interest עוד 1.5% דהיינו יצאו עם 8.5% בינתן והנכס עשה  10% תשואה בשנה.

זה בערך "הספליטים" (חלוקה של תשואה עודפת)  יש ספליטים  של 50\50 יש ספליטים של 60\40 יש של 30\70  יש כל מיני סוגים.

 

כאמור, השיטה הנפוצה והנכונה זה בדרך כלל ספלייט של 50\50 או ספלייט של 60\40 לטובת המשקיע.

אז כך קרנות כאלו עובדות בהיבטים הטכניים ובהיבטים המסחריים.

השיטה הנפוצה והנכונה.

שיהיה לכם פודקאסט מעניין ומועיל

שיהיה לכם יום נפלא חברים

תודה רבה,